İŞLETME KOÇLUĞU'NA GENEL BAKIŞ

Bir iş sahibinin hayatı maaşlı bir çalışanın hayatından farklı olmalıdır. Bunun için, iş sahibinin işinin içinde değil üzerinde® çalışması gerekir. Diğer bir deyişle, rutin işleri yazılı sistemler halinde çalışanlarına devredip, işi üzerinde stratejik çalışma yapması ve işletmesine sürekli değer katması gerekir.

Bunu sağlamanın en etkili yöntemi işletme koçluğudur.

İşletme Koçluğu, başarısı kanıtlanmış akademik kaynaklara dayanan işletme yönetim stratejilerinin, küçük ve orta ölçekli işletmelerde uygulanmasına olanak veren bilgi, beceri ve yöntemlerin iş sahiplerine kazandırılması için kullanılan bir eğitim ve mentorluk metodudur.

Özgür Kaşifler, Türkiye’nin ilk işletme koçluğu firmasıdır.

 İşletme Koçluğu nedir genel bakış işletme analizi özgür kaşifler